สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71335 ฉ.1 71336 ฉ.2 71337 ฉ.3 71338 ฉ.4 71339 ฉ.5
ISBN 978-974-412-751-8
เลขหมู่ 720.76 พ671ข 2553
ชื่อคน
 • พิทยา ชาติเสริมศักดิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ข้อสอบ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1/2553
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2552
  บรรณลักษณ์ 52 หน้า 55 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พิทยา ชาติเสริมศักดิ์
 • ข้อสอบ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1/2553
 • ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  72A71335  720.76 พ671ข 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  72A71336  720.76 พ671ข 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  72A71337  720.76 พ671ข 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  72A71338  720.76 พ671ข 2553 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  72A71339  720.76 พ671ข 2553 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8452]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver