สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71388 ฉ.1 71389 ฉ.2 71390 ฉ.3
ISBN 978-974-979-949-2
เลขหมู่ 641.86 ว734ข 2550
ชื่อคน
 • วิไลลักษณ์ อิสระมงคลพันธุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ขนมไทย รสอร่อย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน 2550
  บรรณลักษณ์ 146 หน้า 170 บาท ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การปรุงอาหาร
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิไลลักษณ์ อิสระมงคลพันธุ์
 • ขนมไทย รสอร่อย
 • การปรุงอาหาร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A71388  641.86 ว734ข 2550 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A71389  641.86 ว734ข 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A71390  641.86 ว734ข 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8466]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver