สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71391 ฉ.1 71392 ฉ.2 71393 ฉ.3
ISBN 978-616-530-156-5
เลขหมู่ 747.5 ว456ง 2554
ชื่อคน
 • วาชิชาว่า , เรโกะ
 • ชื่อเรื่อง
 • งานผ้าแต่งบ้าน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน 2554
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 350 บาท ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การประดับตกแต่ง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วาชิชาว่า , เรโกะ
 • งานผ้าแต่งบ้าน
 • การประดับตกแต่ง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B71391  747.5 ว456ง 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B71392  747.5 ว456ง 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B71393  747.5 ว456ง 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8469]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver