สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40021,ฉ1 40022,ฉ2 40023,ฉ3
ISBN 974-7117-34-7
เลขหมู่ 155.23 พ124ญ 2541
ชื่อคน
 • พงศ์ศักดิ์ สุวรรณพิพัฒน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ญี่ปุ่นมองคนต่างชาติอย่างไร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไพลิน 2541
  บรรณลักษณ์ 136 หน้า 95 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • จิตวิทยาปัจเจกบุคคล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พงศ์ศักดิ์ สุวรรณพิพัฒน์
 • ญี่ปุ่นมองคนต่างชาติอย่างไร
 • จิตวิทยาปัจเจกบุคคล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A40021   155.23 พ124ญ 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A40022   155.23 พ124ญ 2541 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A40023   155.23 พ124ญ 2541 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [849]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver