สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71490 ฉ.1 71491 ฉ.2 71492 ฉ.3
ISBN 978-616-530-097-1
เลขหมู่ 745.92 ป431ง 2553
ชื่อคน
 • ปรัชญา เทพมงคล
 • ชื่อเรื่อง
 • งานใบตอง สีสันเอกลักษณ์ไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน 2553
  บรรณลักษณ์ 167 บาท ภาพประกอบ 350 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การจัดและตกแต่งดอกไม้
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปรัชญา เทพมงคล
 • งานใบตอง สีสันเอกลักษณ์ไทย
 • การจัดและตกแต่งดอกไม้
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A71490  745.92 ป431ง 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A71491  745.92 ป431ง 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A71492  745.92 ป431ง 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8492]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver