สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71466 ล.2 ฉ.1 71467 ล.2 ฉ.2 71468 ล.2 ฉ.3
ISBN 978-616-530-014-8
เลขหมู่ 641.86 ข-214- 2552
ชื่อเรื่อง
 • ขนมไทยรวม เล่ม 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน 2552
  บรรณลักษณ์ 130 หน้า 170 บาท ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การปรุงอาหาร
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ขนมไทยรวม เล่ม 2
 • การปรุงอาหาร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A71466  641.86 ข-214- 2552 ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A71467  641.86 ข-214- 2552 ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A71468  641.86 ข-214- 2552 ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8497]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver