สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71536 ฉ.1 71537 ฉ.2 71538 ฉ.3
ISBN 978-616-207-856-9
เลขหมู่ 895.918 ป471ข 2555
ชื่อคน
 • ปรีดา ปัญญาจันทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ของเล่นจากไม้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์ 2555
  บรรณลักษณ์ 185 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปรีดา ปัญญาจันทร์
 • ของเล่นจากไม้
 • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A71536  895.918 ป471ข 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A71537  895.918 ป471ข 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A71538  895.918 ป471ข 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8511]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver