สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71630 ล.2 ฉ.1 71631 ล.2 ฉ.2 71632 ล.2 ฉ.3
ISBN 947-9528-51-4
เลขหมู่ อ 929.29 ฉ174ธ 2549
ชื่อคน
 • ฉวีงาม มาเจริญ
 • ชื่อเรื่อง
 • ธงไทย เล่ม 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 2549
  บรรณลักษณ์ 98 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ธงชาติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฉวีงาม มาเจริญ
 • ธงไทย เล่ม 2
 • ธงชาติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF71630  อ 929.29 ฉ174ธ 2549 ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF71631  อ 929.29 ฉ174ธ 2549 ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF71632  อ 929.29 ฉ174ธ 2549 ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8551]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver