สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71551
ISBN 978-0-547-48589-3
เลขหมู่ REF. 900 H-944-H 2012
ชื่อเรื่อง
 • The Americas
 • พิมพลักษณ์ U.S.A Houghton Mifflin 2012
  ชื่อชุด
 • HOLT MeDOUGAL
 • หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • The Americas
 • HOLT MeDOUGAL
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF71751  REF. 900 H-944-H 2012  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8621]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver