สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71782 ฉ.1 71783 ฉ.2 71784 ฉ.3
ISBN 978-616-04-1643-1
เลขหมู่ 959.9 จ425ฟ 2556
ชื่อคน
 • จิตติมา คิ้มสุขศรี
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิลิปปินส์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 56 หน้า 135 บาท
  ชื่อชุด
 • The Asean Way
 • หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จิตติมา คิ้มสุขศรี
 • ฟิลิปปินส์
 • The Asean Way
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  95B71782  959.9 จ425ฟ 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  95B71783  959.9 จ425ฟ 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  95B71784  959.9 จ425ฟ 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8649]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver