สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71803 ฉ.1 71804 ฉ.2 71805 ฉ.3
ISBN 978-616-04-1177-1
เลขหมู่ 959 418- 2555
ชื่อเรื่อง
 • มาเลเซีย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ 2555
  บรรณลักษณ์ 56 หน้า 60 บาท
  ชื่อชุด
 • สวัสดีอาเซียน
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • อาเซียน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มาเลเซีย
 • สวัสดีอาเซียน
 • อาเซียน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  95B71803  959 418- 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  95B71804  959 418- 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  95B71805  959 418- 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8656]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver