สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71839 ฉ.1 71840 ฉ.2 71841 ฉ.3
ISBN 978-616-04-1660-8
เลขหมู่ 899.21 จ685ถ 2556
ชื่อคน
 • จูเนียร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ถึงแก่น เรื่องเล่าจากโรงพยาบาล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอโนเวล 2556
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 115 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จูเนียร์
 • ถึงแก่น เรื่องเล่าจากโรงพยาบาล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89B71839  899.21 จ685ถ 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89B71840  899.21 จ685ถ 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89B71841  899.21 จ685ถ 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8666]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver