สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39949,ฉ1 39950,ฉ2 39951,ฉ3
ISBN 974-89812-7-4
เลขหมู่ 616.025 ท217ห 2539
ชื่อคน
 • เทอดวงศ์ สินสมบัติกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • หมอคู่บ้าน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กังหัน 2539
  บรรณลักษณ์ 96 หน้า 69 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ปฐมพยาบาล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทอดวงศ์ สินสมบัติกุล
 • หมอคู่บ้าน
 • ปฐมพยาบาล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61B39949   616.025 ท217ห 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  61B39950   616.025 ท217ห 2539 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  61B39951   616.025 ท217ห 2539 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [869]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver