สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71979 c.1 7190 c.2 71981 c.1 71982 c.2 71983 c.3 71984 c.1 71985 c.2 71983 c.3 71984 c.1 71985 c.2 71986 c.3
เลขหมู่ อ. 030 G-552- 2008
ชื่อเรื่อง
 • GUINNESS WORLD RECORDS
 • พิมพลักษณ์ GUINNESS WORLD RECORDS london 2008
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • GUINNESS WORLD RECORDS
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF71979  อ. 030 G-552- 2008 C.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF71980  อ. 030 G-552- 2008 C.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF71981  อ. 030 G-552- 2008 C.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  REF71982  อ. 030 G-552- 2008 C.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  REF71983  อ. 030 G-552- 2008 C.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  REF71984  อ. 030 G-552- 2008 C.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  REF71985  อ. 030 G-552- 2008 C.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  REF71986  อ. 030 G-552- 2008 C.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8712]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver