สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39940,ฉ1 39941,ฉ2 39942,ฉ3
ISBN 974-89945-6-2
เลขหมู่ 294.30922 พ183ส 2540
ชื่อคน
 • พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • สมเด็จโต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บันทึกสยาม 2540
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 99 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี,2331-2415)
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ
 • สมเด็จโต
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี,2331-2415)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A39940   294.30922 พ183ส 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  29A39941   294.30922 พ183ส 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  29A39942   294.30922 พ183ส 2540 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [872]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver