สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72201 ฉ.1 72202 ฉ.2 72203 ฉ.3
เลขหมู่ 540 ก152ห 2556
ชื่อเรื่อง
 • หัวใจเคมี 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 424 หน้า 365 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เคมี - การศึกษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • หัวใจเคมี 2
 • เคมี - การศึกษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54A72201  540 ก152ห 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  54A72202  540 ก152ห 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  54A72203  540 ก152ห 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8759]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver