สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72204 ล.2 ฉ.1 72205 ล.2 ฉ.2 72206 ล.2 ฉ.3
ISBN 978-999-007-354-6
เลขหมู่ 530 ช-282-ฟ 2556 ล.2
ชื่อคน
 • ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ ขนมหวาน เล่ม 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 366 หน้า 250 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์ - ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
 • ฟิสิกส์ ขนมหวาน เล่ม 2
 • ฟิสิกส์ - ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A72204  530 ช-282-ฟ 2556 ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A72205  530 ช-282-ฟ 2556 ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A72206  530 ช-282-ฟ 2556 ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8760]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver