สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72213 ฉ.1 72214 ฉ.2 72215 ฉ.3
ISBN 978-974-7539-28-8
เลขหมู่ 570 ศ-686-E 2555
ชื่อคน
 • ศุภณัฐ ไพโรหกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • Essential Biology
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ธนาเพรส 2555
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชีววิทยา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศุภณัฐ ไพโรหกุล
 • Essential Biology
 • ชีววิทยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57A72213  570 ศ-686-E 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  57A72214  570 ศ-686-E 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  57A72215  570 ศ-686-E 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8762]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver