สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39921,ฉ1 39922,ฉ2 39923,ฉ3 39924,ฉ4 39925,ฉ5
ISBN 974-637-059-6
เลขหมู่ 909 จ244อ 2540
ชื่อนิติบุคคล
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์
 • ชื่อเรื่อง
 • อารยธรรม
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 7
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
  บรรณลักษณ์ 260 หน้า 170 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • อารยธรรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์
 • อารยธรรม
 • อารยธรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  90B39921   909 จ244อ 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  90B39922   909 จ244อ 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  90B39923   909 จ244อ 2540 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  90B39924   909 จ244อ 2540 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  90B39925   909 จ244อ 2540 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [877]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver