สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72323 ฉ.1 72324 ฉ.2 72325 ฉ.3 72326 ฉ.4 72327 ฉ.5
ISBN 978-974-414-264-1
เลขหมู่ 428.1 ช-745-V 2556
ชื่อคน
 • เชิญพร คงมา
 • ชื่อเรื่อง
 • Vocab Admission ศัพท์อังกฤาพิชิต O-NET GAT
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บิสคิต 2556
  บรรณลักษณ์ 228 หน้า 129 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เชิญพร คงมา
 • Vocab Admission ศัพท์อังกฤาพิชิต O-NET GAT
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B72323  428.1 ช-745-V 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B72324  428.1 ช-745-V 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B72325  428.1 ช-745-V 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42B72326  428.1 ช-745-V 2556 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42B72327  428.1 ช-745-V 2556 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8771]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver