สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72354 ฉ.1 72355 ฉ.2 72356 ฉ.3
ISBN 978-616-00-0808-7
เลขหมู่ 415 ส-312-G 2556
ชื่อคน
 • สุมิดา หมวดทอง
 • ชื่อเรื่อง
 • Grammar ใครว่ายาก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 206 หน้า 120 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ไวยากรณ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุมิดา หมวดทอง
 • Grammar ใครว่ายาก
 • ไวยากรณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  41A72354  415 ส-312-G 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  41A72355  415 ส-312-G 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  41A72356  415 ส-312-G 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8773]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver