สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 71717 C.1 71718 C.2
ISBN 978-1-259-00915-0
เลขหมู่ REF. 030 E-887- 2013
ชื่อเรื่อง
 • Animal
 • พิมพลักษณ์ Singapore Megrwa Hill Eduction 2013
  บรรณลักษณ์ 1560 บาท
  ชื่อชุด
 • Why?
 • หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Animal
 • Why?
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF71717  REF. 030 E-887- 2013 C.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF717118  REF. 030 E-887- 2013 C.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8780]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver