สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72103 ฉ.1 72104 ฉ.2 72105 ฉ.3
ISBN 978-616-335-588-1
เลขหมู่ 371.262 ส-848-G 2556
ชื่อคน
 • สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า
 • ชื่อเรื่อง
 • GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์โนเบิ้ล พริ้นต 2556
  บรรณลักษณ์ 204 หน้า |b180 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า
 • GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A72103  371.262 ส-848-G 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A72104  371.262 ส-848-G 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A72105  371.262 ส-848-G 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8789]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver