สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72420 ฉ.1 72421 ฉ.2 72422 ฉ.3
ISBN 978-616-236-505-8
เลขหมู่ 895.915 บ-527-T 2556
ชื่อคน
 • บุญมี พวงเพชร
 • ชื่อเรื่อง
 • The Power of Love พลังคำสอนของพ่อหลวงเพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิต
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี ธิงด์ บียอนด์ บุ๊คส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 180 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • บุญมี พวงเพชร
 • The Power of Love พลังคำสอนของพ่อหลวงเพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A72420  895.915 บ-527-T 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A72421  895.915 บ-527-T 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A72422  895.915 บ-527-T 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8846]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver