สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72436 ฉ.1 72437 ฉ.2 72438 ฉ.3 72439 ฉ.4 72440 ฉ.5 72441 ฉ.6
ISBN 978-616-04-1659-2
เลขหมู่ 895.51249 ฉ-331-ต 2556
ชื่อคน
 • ฉิน ซื่อหลิน
 • ชื่อเรื่อง
 • ตั๋วจำนำ 29 ใบ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอโนเวล 2556
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฉิน ซื่อหลิน
 • ตั๋วจำนำ 29 ใบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A72436  895.51249 ฉ-331-ต 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A72437  895.51249 ฉ-331-ต 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A72438  895.51249 ฉ-331-ต 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A73439  895.51249 ฉ-331-ต 2556 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A72440  895.51249 ฉ-331-ต 2556 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A72441  895.51249 ฉ-331-ต 2556 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8848]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver