สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72448 ฉ.1 72449 ฉ.2 72450 ฉ.3
ISBN 978-974-414-280-1
เลขหมู่ 030 จ-591-1 2556
ชื่อคน
 • จือ สุ่ย จิง
 • ชื่อเรื่อง
 • 100
 • ลาดชัวร์ ลาดชัวร์ ลาดชัวร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เบรนจีเนียส 2556
  บรรณลักษณ์ 152 หน้า 185 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จือ สุ่ย จิง
 • 100
 • ลาดชัวร์ลาดชัวร์ลาดชัวร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  03A72448  030 จ-591-1 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  03A72449  030 จ-591-1 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  03A72450  030 จ-591-1 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8851]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver