สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72457 ฉ.1 72458 ฉ.2 72459 ฉ.3
ISBN 978-616-04-1480-2
เลขหมู่ 153.6 จ-289-5 2556
ชื่อคน
 • จา วุนยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • 50 วิธี เรียนดีเราทำได้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า 178 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จา วุนยัง
 • 50 วิธี เรียนดีเราทำได้
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A72457  153.6 จ-289-5 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A72458  153.6 จ-289-5 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A72459  153.6 จ-289-5 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8854]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver