สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72460 ฉ.1 72461 ฉ.2 72462 ฉ.3
ISBN 978-616-04-1347-8
เลขหมู่ 155.4 ค-451-5 2556
ชื่อคน
 • คิม ฮุน -แท
 • ชื่อเรื่อง
 • 5Q ฉลาดรอบกับ 30 ยอดอัจฉริยะ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 216 หน้า 195 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คิม ฮุน -แท
 • 5Q ฉลาดรอบกับ 30 ยอดอัจฉริยะ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A72460  155.4 ค-451-5 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A72461  155.4 ค-451-5 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A72462  155.4 ค-451-5 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8855]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver