สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72507 ล.1 ฉ.1 72508 ล.1 ฉ.2 72509 ล.1 ฉ.3
ISBN 978-616-04-1671-4
เลขหมู่ 425 ค-451-G 2556 ล.1
ชื่อคน
 • คิม ยอง ฮุน
 • ชื่อเรื่อง
 • GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 1
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 175 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คิม ยอง ฮุน
 • GRAMTOON Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 1
 • ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A72507  425 ค-451-G 2556 ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A72508  425 ค-451-G 2556 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A72509  425 ค-451-G 2556 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8872]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver