สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72566 ฉ.1 72567 ฉ.2 72568 ฉ.3
ISBN 978-616-04-1644-8
เลขหมู่ 507.8 ว-941-2 2556
ชื่อคน
 • แวนคลีฟ จานิช
 • ชื่อเรื่อง
 • 25 โครงงานวิทย์ ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 195 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แวนคลีฟ จานิช
 • 25 โครงงานวิทย์ ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50B72566  507.8 ว-941-2 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50B72567  507.8 ว-941-2 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  50B72568  507.8 ว-941-2 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8893]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver