สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72585 ฉ.1 72586 ฉ.2 72587 ฉ.3
ISBN 978-616-04-396-6
เลขหมู่ 510 พ492ย 2556
ชื่อคน
 • พอสคิตต์
 • ชื่อเรื่อง
 • ยำรวมมิตรสูตรคณิตศาสตร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า 155 บาท
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พอสคิตต์
 • ยำรวมมิตรสูตรคณิตศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A72585  510 พ492ย 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  51A72586  510 พ492ย 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  51A72587  510 พ492ย 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8900]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver