สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72591 ฉ.1 72592 ฉ.2 72593 ฉ.3
ISBN 978-616-04-0439-1
เลขหมู่ 540 ช952ฟ 2556
ชื่อคน
 • ไชลด์ไซเอิรซ์การ์ด
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์และเคมี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 158 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ไชลด์ไซเอิรซ์การ์ด
 • ฟิสิกส์และเคมี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54A72591  540 ช952ฟ 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  54A72592  540 ช952ฟ 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  54A72593  540 ช952ฟ 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8902]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver