สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72747 ฉ.1 72748 ฉ.2 72749 ฉ.3
ISBN 978-616-00-0709-7
เลขหมู่ 495.9184 ร556อ 2556
ชื่อคน
 • รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • อ่าน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 415 หน้า 260 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
 • อ่าน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A72747  495.9184 ร556อ 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A724748  495.9184 ร556อ 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A72749  495.9184 ร556อ 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8957]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver