สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72750 ฉ.1 72751 ฉ.2 72752 ฉ.3
ISBN 978-616-7720-06-7
เลขหมู่ 657.092 ก-152-B 2011
ชื่อคน
 • กรกมล ลาถดำรงกิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • Born to be นักบัญชี 2014
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2011
  บรรณลักษณ์ 351 หน้า 199 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรกมล ลาถดำรงกิจ
 • Born to be นักบัญชี 2014
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65B72750  657.092 ก-152-B 2011 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  65B72751  657.092 ก-152-B 2011 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  65B72752  657.092 ก-152-B 2011 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8958]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver