สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72757 ฉ.1 72758 ฉ.2 72759 ฉ.3
ISBN 978-616-7720-05-0
เลขหมู่ 610 ก-631-B 2013
ชื่อคน
 • กิ่งก้านต้นมะกอก
 • ชื่อเรื่อง
 • Born to be เภสัชกร 2013-2014
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2013
  บรรณลักษณ์ 283 หน้า 235 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กิ่งก้านต้นมะกอก
 • Born to be เภสัชกร 2013-2014
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61A72757  610 ก-631-B 2013 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  61A72758  610 ก-631-B 2013 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  61A72759  610 ก-631-B 2013 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8961]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver