สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72766 ฉ.1 72767 ฉ.2 72768 ฉ.3
ISBN 978-616-7720-04-3
เลขหมู่ 610.7 ศ-129-B 2013
ชื่อคน
 • ศยามล จรรยาไพศาล
 • ชื่อเรื่อง
 • Born to be เทคนิคการแพทย์ 2013-2014
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2013
  บรรณลักษณ์ 238 หน้า 145 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศยามล จรรยาไพศาล
 • Born to be เทคนิคการแพทย์ 2013-2014
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61A72766  610.7 ศ-129-B 2013 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  61A72767  610.7 ศ-129-B 2013 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  61A72768  610.7 ศ-129-B 2013 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8964]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver