สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72769 ฉ.1 72770 ฉ.2 72771 ฉ.3
ISBN 978-616-00-2851-3
เลขหมู่ 641.87 จ-167-5 2556
ชื่อคน
 • จริยา เดชกุญชร
 • ชื่อเรื่อง
 • 51 สูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม
 • พิมพลักษณ์ กรงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 113 หน้า 200 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จริยา เดชกุญชร
 • 51 สูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A72769  641.87 จ-167-5 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A72770  641.87 จ-167-5 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A72771  641.87 จ-167-5 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8965]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver