สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72797 ฉ.1 72798 ฉ.2 72799 ฉ.3
ISBN 978-616-00-0469-0
เลขหมู่ 745 ส675พ 2555
ชื่อเรื่อง
 • พวงมโหตร
 • พิมพลักษณ์ กรงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2555
  บรรณลักษณ์ 86 หน้า 190 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พวงมโหตร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A72797  745 ส675พ 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A72798  745 ส675พ 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A72799  745 ส675พ 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8975]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver