สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72834 ฉ.1 72835 ฉ.2 72836 ฉ.3
ISBN 978-616-00-0466-9
เลขหมู่ 745.54 ท-365-D 2556
ชื่อคน
 • ทัศนีย์ เมธยาภา
 • ชื่อเรื่อง
 • Decoupage Design ศิลปะการตกแต่งและเทคนิคการสร้างสรรค์งานเดคูพาจ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 70 หน้า 170 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทัศนีย์ เมธยาภา
 • Decoupage Design ศิลปะการตกแต่งและเทคนิคการสร้างสรรค์งานเดคูพาจ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A72834  745.54 ท-365-D 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A72835  745.54 ท-365-D 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A72836  745.54 ท-365-D 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8989]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver