สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72895 ฉ.1 72896 ฉ.2 72897 ฉ.3
ISBN 978-690-482-5
เลขหมู่ 089.95911 ค521ต 2548
ชื่อคน
 • คึกฤทธิ์ ปราโมช
 • ชื่อเรื่อง
 • ตลาดนัด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดอกหญ้า 2548
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า 120 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คึกฤทธิ์ ปราโมช
 • ตลาดนัด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  08B72895  089.95911 ค521ต 2548 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  08B72896  089.95911 ค521ต 2548 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  08B72897  089.95911 ค521ต 2548 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9009]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver