สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72916 ฉ.1 72917 ฉ.2 72918 ฉ.3
ISBN 978-616-387-335-4
เลขหมู่ 915.94 ธ-519-A 2556
ชื่อคน
 • ชาธร โชคภัทระ
 • ชื่อเรื่อง
 • Amazing asean ลาว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คเซนเตอร์ 2556
  บรรณลักษณ์ 266 หน้า 245 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชาธร โชคภัทระ
 • Amazing asean ลาว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A72916  915.94 ธ-519-A 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A72917  915.94 ธ-519-A 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91A72918  915.94 ธ-519-A 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9016]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver