สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72954
ISBN 978-0-07-293322-2
เลขหมู่ REF 512 H-174-B ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • Hall Jame w
 • ชื่อเรื่อง
 • Beginning and intermediat algebra the language and symbolism of mathematies
 • พิมพลักษณ์ New York MeGraw-Hill ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 943 หน้า
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Hall Jame w
 • Beginning and intermediat algebra the language and symbolism of mathematies
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF72954  REF 512 H-174-B ม.ป.ป.  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9038]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver