สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72955 ฉ.1 72978 ฉ.2
ISBN 978-1842-36621-1
เลขหมู่ REF 500 5-999- 2005
ชื่อเรื่อง
 • 500 THINGS you should know about SCIENCE
 • พิมพลักษณ์ Thailand Miles Kelly 2005
  บรรณลักษณ์ 224 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • 500 THINGS you should know about SCIENCE
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF72955  REF 500 5-999- 2005 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF72978  REF 500 5-999- 2005 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9039]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver