สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 72976
ISBN 978-1-4093-8391-8
เลขหมู่ REF 900 2-233- 2012
ชื่อเรื่อง
 • 20 th CENTURY : HISTORY AS YOU ' VE NEVER SEEN IT BEFORE
 • พิมพลักษณ์ Hong Kong The REader's Digest 2012
  บรรณลักษณ์ 320 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • 20 th CENTURY : HISTORY AS YOU ' VE NEVER SEEN IT BEFORE
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF72976  REF 900 2-233- 2012  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9058]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver