สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73254 ฉ.1 73255 ฉ.2 73256 ฉ.3
ISBN 978-974-484-313-5
เลขหมู่ 530.08 บ253ฟ 2553
ชื่อคน
 • บัญชา ธนบุญสมบัตื
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์จุดประกาย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สารคดี 2553
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 190 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • บัญชา ธนบุญสมบัตื
 • ฟิสิกส์จุดประกาย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A73254  530.08 บ253ฟ 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A73255  530.08 บ253ฟ 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A73256  530.08 บ253ฟ 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9170]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver