สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39244,ฉ1 39245,ฉ2 39246,ฉ3 39247,ฉ4 39248,ฉ5 39249,ฉ6 39250,ฉ7 39251,ฉ8 39252,ฉ9 39253,ฉ10 39254,ฉ11 39255,ฉ12 39256,ฉ13 39257,ฉ14
เลขหมู่ R ม-ห 2536
ชื่อคน
 • มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
 • ชื่อเรื่อง
 • หัวใจนักรบ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา 2536
  บรรณลักษณ์ 108 หน้า 10 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
 • หัวใจนักรบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES39244   R ม-ห C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  RES39245   R ม-ห C.2  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  RES39246   R ม-ห C.3  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  RES39247   R ม-ห C.4  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  RES39248   R ม-ห C.5  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  RES39249   R ม-ห C.6  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  RES39250   R ม-ห C.7  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  RES39251   R ม-ห C.8  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  RES39252   R ม-ห C.9  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  RES39253   R ม-ห C.10  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  RES39254   R ม-ห C.11  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  RES39255   R ม-ห C.12  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13.  RES39256   R ม-ห C.13  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14.  RES39257   R ม-ห C.14  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [918]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver