สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40227,ฉ1
เลขหมู่ ย ม72ว 2533
ชื่อคน
 • มาลา คำจันทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • วิถีคนกล้า
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ต้นอ้อ,2533
  บรรณลักษณ์06 หน้า:60 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บa ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มาลา คำจันทร์
 • วิถีคนกล้า
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J40227   ย ม72ว C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [92]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver