สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73441 ฉ.1 73442 ฉ.2 73443 ฉ.3
ISBN 978-616-041993-7
เลขหมู่ 895.913 จ247น 2557
ชื่อคน
 • จัตวาลักษณ์
 • ชื่อเรื่อง
 • น้ำสูง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอโนเวล 2557
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า 195 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จัตวาลักษณ์
 • น้ำสูง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A73441  895.913 จ247น 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A73442  895.913 จ247น 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A73443  895.913 จ247น 2557 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9229]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver