สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 73453 ฉ.1 73454 ฉ.2 73455 ฉ.3
ISBN 978-974-289-925-7
เลขหมู่ 495.1 ช-521-3 2556
ชื่อคน
 • ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • 365 วลีฮิต จีน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์ 2556
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า 235 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
 • 365 วลีฮิต จีน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A73453  495.1 ช-521-3 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A73454  495.1 ช-521-3 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A73455  495.1 ช-521-3 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [9233]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver