สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39175,ฉ1 39176,ฉ2 39177,ฉ3 39178,ฉ4 39179,ฉ5 39180,ฉ6 39181,ฉ7,
ISBN 974-222-012-3
เลขหมู่ R ท-พ 2541
ชื่อคน
 • ทวี บุณยเกตุ
 • ชื่อเรื่อง
 • พ่อสอนลูก
 • ครั้งที่พิมพ์
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บรรณกิจเทรดดิ้ง 2541
  บรรณลักษณ์ 228หน้า 60บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทวี บุณยเกตุ
 • พ่อสอนลูก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  RES39175   R ท-พ C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  RES39176   R ท-พ C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  RES39177   R ท-พ C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  RES39178   R ท-พ C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  RES39179   R ท-พ C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  RES39180   R ท-พ C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  RES39181   R ท-พ C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [925]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver